દેશના પ્રથમ સ્વાતંત્રીય સેનાની ‘મહારાણા પ્રતાપ’ – હેનિક કાકડિયા
bhagat sinh
baba harbhajan sinh
વૃક્ષોની આવી હાલત જોઈને મને જે પીડા થઈ રહી છે એ પીડા બીજા કેટલાક લોકોને પણ અનુભવાશે જ. ~ વિરલ દેસાઈ
There needs to be oil to keep the light on. Do you have oil Nimita Seth Yashi
પીએમ મોદીએ ધનતેરસ નિમિતે જામનગરની આયુર્વેદ યુનિવર્સિટીને રાષ્ટ્રીય દરજ્જો આપીને કર્યું ઉદઘાટન – હેનિક કાકડિયા
“આવડત ને કંઈક કરવાની લગન હોય તો વિપરિત પરિસ્થિતિને પણ સાનુકૂળ બનાવી શકાય છે.”
વાંક પોલીસનો અને ડંડા ખાય નાગરિક! ~ રમેશ સવાણી
લોકડાઉનને કારણે આર્થિક સંકટ: દીકરીએ શિક્ષણના અભાવને લીધે આત્મહત્યા કરી લીધી
How is lady Her father-in-law has passed away, she can't cry at all. ~ Nita Sojitra.
વ્યક્તિના નામનું બંધારણ કેવું હોવું જોઈએ?

Privacy Policy

This privacy policy (“Privacy Policy”) explains our policies regarding the collection, use, disclosure, and transfer of the end user’s (hereinafter referred to as “You”/ “Your”/ “User”) information by Vaktavy Gujarati and/or affiliate(s) (collectively referred to as the “Company”/ “Us”/ “Our”/ “We”), collected by the Company as a result of Your access to and use of Vaktavy Gujarati Platform or any other technological variants thereof, accessible through a computer, mobile or any internet-connected device(s) or any other means to access the same from time to time) and the services offered thereunder (“Services”). This Privacy Policy forms an integral part and parcel of and shall be read in conjunction with the Terms of Use (here in after referred to as “you”, and available here).

By accessing the Vaktavy Gujarati Platform or otherwise using the Services, You consent to the collection, storage, and use of the personal information made available by you (including any changes thereto as provided by you) for any of the Services that We offer. The Company reserves the right to modify this Privacy Policy in any manner, from time to time, entirely at its own discretion, with or without any notification to you. The Company shall be under no obligation to notify the implementation of any modifications to the Privacy Policy to you. You are responsible for checking the Privacy Policy periodically to remain in compliance with the terms of this Privacy Policy. Your access to the Vaktavy Gujarati Platform after any amendment to the Privacy Policy shall constitute your deemed acceptance of such modified terms. Discontinuing use of the Services will not affect the applicability of the Privacy Policy to Your prior uses of the Services.

The Company respects your privacy and is committed to reasonably protect it in all respects. The information about you is collected by the Company is: (a) information supplied by Users and (b) information automatically tracked while navigation (c) information collected from any other source (collectively referred to as “Information”).

INFORMATION RECEIVED, COLLECTED, AND STORED BY THE COMPANY
A) INFORMATION SUPPLIED BY USERS
(i) Registration or comment data:

When you register and/or leave comments on Vaktavy Gujarati Platform, We may ask that you provide basic contact information such as your name, sex, age, address, pin code, contact number, occupation, interests, website and email address, etc. When you register using your accounts on third-party platforms like Facebook, Twitter, Gmail, etc. (as facilitated by the Company on Vaktavy Gujarati Platform from time to time), we shall retrieve Information from such account(s) to continue to interact with you and to continue providing the Services seamlessly.

(ii) Subscription, Voluntary contributions, or paid service data:
When you choose any subscription, voluntary contribution, or paid Service, such a third-party payment gateway platform provider may collect your purchase, address, or billing information, including your credit card number and expiration date, etc. However, when the subscriptions, voluntary contributions, or paid Services may be on auto renewal mode unless canceled. If at any point you do not wish to auto-renew your subscription, you may cancel your contribution or subscription before the end of the contribution/subscription term.

(iii) Voluntary information:
We may collect additional information at other times, including but not limited to, when You provide feedback, change Your content or email preferences, respond to a survey, or communicate with Us.

B) INFORMATION AUTOMATICALLY COLLECTED/ TRACKED WHILE NAVIGATION
(i) Cookies:
To improve the responsiveness of Vaktavy Gujarati Platform for You, We may use “cookies”, or similar electronic tools to collect information to assign each User a unique, random number as a User Identification (User ID) to understand your individual interests using the identified computer. Unless you voluntarily identify yourself (through registration, for example), we will have no way of knowing who you are, even if we assign a cookie to your computer. The only personal information a cookie can contain is Information You supply. Our advertisers may also assign their own cookies to your browser (if you click on their ads), a process that we do not control.

(ii) Cookies – Opting out:
If a User opts out using the Ads Settings, the unique ‘DoubleClick cookie ID’ on the User’s browser is overwritten with the phrase “OPT_OUT”. Because there is no longer a unique cookie ID, the opt-out cookie can’t be associated with a particular browser.

(iii) Log File Information:
We automatically collect limited information about your computer’s connection to the Internet, mobile number, including Your IP address, when you visit Vaktavy Gujarati Platform. Your IP address is a number that lets computers attached to the Internet know where to send you data — such as the pages you view. We automatically receive and log information from your browser, including Your IP address, your computer’s name, your operating system, browser type and version, CPU speed, and connection speed. We may also collect log information from Your device, including Your location, IP address, Your device’s name, device’s serial number, or unique identification number (e.g. UDiD on Your Android/iOS/Windows device), etc.

(iv) Information from Other Sources:
We may receive information about you from other sources, add it to Our User Information database and treat it in accordance with this Privacy Policy. If you provide information to the platform provider or other partner, whom we provide services, your account Information and order Information may be passed on to us. We may obtain updated contact information from third parties in order to correct our records and fulfil Services or to communicate with you.

(v) Demographic and purchase Information:
We may reference other sources of demographic and other information in order to provide you with more targeted communications and promotions. We use Google Analytics, among others, to track user behavior on Vaktavy Gujarati Platform. Google Analytics specifically has been enabled to support display advertising towards helping us gain an understanding of our users’ demographics and interests. The reports are anonymous and cannot be associated with any individual personally identifiable information that you may have shared with us. You can opt-out of Google Analytics for ‘Display Advertising’ and customize ‘Google Display Network ads’ using the ‘Ads Settings’ options provided by Google.

LINKS TO THIRD PARTY SITES / AD-SERVERS
(i) Vaktavy Gujarati Platform may include links to other websites or applications (“Linked Platforms”). The Company is not privy to nor does it exercise any control over the data collection policies of such Linked Platforms, and the User agrees and acknowledges that the Company shall not be held responsible for the data collection policies of any Linked Platform(s). Once You leave Our servers (You can tell where you are by checking the URL in the location bar on Your browser), use of any Information You provide is governed by the privacy policy of the operator of the Linked Platforms You are visiting which may be different from this Privacy Policy.

(ii) We use third-party advertising companies to serve advertisements when you visit Vaktavy Gujarati Platform. These companies may use information (not including your name, address, email address or telephone number, and/or other personally identifiable information) about your visits to Vaktavy Gujarati Platform and other websites or applications, in order to provide advertisements about goods and services of interest to you.

(iii) Except as provided under this Privacy Policy, We do not share any personally identifiable information to third party websites/advertisers / ad-servers without your consent.

INFORMATION USE BY THE COMPANY
(i) The Information as supplied by the Users enables us to improve the Services and provide you the most user-friendly experience. All required Information is service dependent and the Company may use the above-said user information to, maintain, protect, and improve the Services (including advertising on Vaktavy Gujarati Platform) and for developing new services. Pursuant to Your confirmation to access the Services.

(ii) Any personally identifiable information provided by you will not be considered as sensitive if it is freely available and/ or accessible in the public domain like any comments, messages, blogs, scribbles available on social platforms like Facebook, Twitter, etc.

(iii) Any content posted/uploaded/conveyed/communicated by Users on the public sections of Vaktavy Gujarati Platform becomes published content and is not considered personally identifiable information subject to this Privacy Policy.

(iv) In case you choose to decline to submit personally identifiable Information on Vaktavy Gujarati Platform, We may not be able to provide certain services on Vaktavy Gujarati Platform to You. We will make reasonable efforts to notify you of the same at the time of opening your account. In any case, we will not be liable and or responsible for the denial of any Services to You for Your failure to provide the necessary personal information.

(v) When you register with Vaktavy Gujarati Platform, We contact you from time to time about updating your Personal Information to provide you with such features that we believe may benefit/interest you.

INFORMATION SHARING
(i) The Company may share Your Information with a third party without obtaining Your prior consent in the following limited circumstances:

a. When it is requested or required by law or by any court or governmental agency or authority to disclose, for the purpose of verification of identity, or for the prevention, detection, investigation including cyber incidents, or for prosecution and punishment of offenses. These disclosures are made in good faith and belief that such disclosure is reasonably necessary for enforcing the terms of this Privacy Policy or TOU or for complying with the applicable laws and regulations;

The Company may share such Information within its group companies and officers and employees of such group companies for the purpose of processing personal information on its behalf. We also ensure that these recipients of such information agree to process such information based on Our instructions and in compliance with this Privacy Policy and any other appropriate confidentiality and security measures;c. The Company may present Information to its advertisers – to help them understand Our audience and confirm the value of advertising on Vaktavy Gujarati Platform – however, it is usually in the form of aggregated statistics on traffic to various pages within Vaktavy Gujarati without identifying any specific User;

The Company may share Your Information regarding your activities on Vaktavy Gujarati Platform with third party social websites to populate your social wall that is visible to other people however you will have an option to set your privacy settings, where you can decide what you would like to share or not share with others.

ACCESSING AND UPDATING PERSONAL INFORMATION
When You use Vaktavy Gujarati Platform (or any of its sub-sites), We make good faith efforts to provide to You, as and when requested by You, with access to Your Personal Information and shall further ensure that any Personal Information or sensitive personal data or information found to be inaccurate or deficient shall be corrected or amended as feasible, subject to any requirement for such personal information or sensitive personal data or information to be retained by law or for legitimate business purposes. Before processing requests by a User pertaining to access, correction, or removal of any Information related to such User, we may ask each User to identify themselves initially and thereafter, the Inform…

INFORMATION SECURITY (Content Change)
We take appropriate security measures to protect Vaktavy Gujarati Platform and Your Information against unauthorized access to or unauthorized alteration, disclosure, or destruction of data. These include internal reviews of our data collection, storage and processing practices, and security measures, including appropriate encryption and physical security measures to guard against unauthorized access to systems where we store personal data. All information gathered on Vaktavy Gujarati Platform is securely stored within the Company controlled database on a best-effort basis. The database is stored on servers secured behind a firewall; access to the servers is password-protected and is strictly limited. However, we cannot guarantee the security of our database, nor can we guarantee that Information Your supply will not be intercepted while being transmitted to us over the Internet. Further, you agree and confirm that any Information you include in a posting to the discussion areas on Vaktavy Gujarati Platform is available to anyone with Internet access.

GRIEVANCE REDRESSAL
(i) Any complaints, abuse, or concerns with regards to the processing of information provided by you or breach of these terms shall be immediately informed through our live Chabot.

(ii) We request you to please provide the following information in your complaint:
Identification of the Information provided by You;
Clear statement as to whether the Information is personal information or sensitive personal information;
Your address, telephone number or e-mail address;
A statement that you have a good-faith belief that the Information has been processed incorrectly or disclosed without authorization or any other grievance, as applicable;
A statement, under penalty of perjury, that the information in the notice is accurate, and that the information being complained about belongs to you;
(iii) The Company shall not be responsible for any communication, if addressed, to any non-designated person in this regard.

Governing Law
(i)This Privacy Policy shall be governed by the Laws of India. The Courts of law at Surat shall have exclusive jurisdiction over any disputes arising in relation to these ToU.

9. General Terms
(i) This Privacy Policy and the TOU constitute the entire agreement between you and the Company with respect to the subject matter hereof and supersede and replaces all prior or contemporaneous understandings or agreements, written or oral, regarding such subject matter.

(ii) By using Vaktavy Gujarati Platform and Services provided thereunder, you signify your acceptance of the TOU and this Privacy Policy. If you do not agree or are not comfortable with any policy described in the TOU and/ or the Privacy Policy, Your only remedy is to discontinue use of Vaktavy Gujarati Platform. We reserve the right, to modify the TOU and/ or the Privacy Policy at any time.

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?